Molio sam.

Odlučio sam sljediti Isusa kao Spasitelja i Gospoda. Šta sada?

Želimo se moliti za tebe.

Radujemo se što si primio/la Isusa kao svog Spasitelja i da sljediš Njega kao Gospoda. Sad je najvažniji trenutak u tvom životu!

Želimo da se molimo za tebe i da ti pomognemo da rasteš u tvom odnosu sa Bogom. Kontaktiraj nas ovdje i mi ćemo ti poslati nešto da čitaš. Možeš se odjaviti bilo kada i mi ćemo ti prestati slati.

hian-oliveira-W8_rPrBtc-I-unsplash

Kontaktiraj nas.

Predlažemo ove linkove

Šta znači vjerovati u Boga? - Članak o čemu znači biti kršćanin.

Biblija u jednoj godini - Poruku Biblije je najlakše razumjeti ako čitaš malo po malo i ako zajedno čitaš neke dijelove. Zato želimo pomoći tako što ćemo ti svaku sedmicu slati raspored za čitanje Biblije.

Jedno čudo svaki dan - Dnevni e-mail serija koja će ti pomoći da rasteš u svojoj vjeri i doživiš prisutnost i silu Božju!

Više o Isusu - Ovaj online kurs "Više o Isusu" otkriva više o tome ko je Isus.

Neka te Bog Blagoslovi!