nada serija

Home | nada serija

Gdje je nada u nestabilnom svijetu?

Amanda Stephens  Ušla sam u sobu za sastanke, otvorila laptop i ugledala naslove na portalima sa vijestima – još jedna masovna pucnjava. Ovo se dogodilo na mjestu koje mi je bilo…

Nada: Tajna koja će promijeniti tvoj stav, tvoju situaciju i tvoju budućnost.

U ćemu se nadaš? Upitaj ljude na ulici – većina će odgovoriti da je nada veoma važna. Međutim, nada je nešto o čemu ljudi zaista rijetko pričaju.