Zašto sam depresivan/na?

Šta se dešava kada ostanemo sami sa sobom, a čak nam se i ne sviđa ko smo?

img_6205-1

Naša nada mora biti u nešto izvan nas samih

Pa, u čemu je tvoja nada? Ima li tvoja duša sidro? Ako želiš razgovarati sa nekim o tome, mi smo tu.

Naše sidro, kao i sidro bilo kojeg broda, treba da bude negdje drugo. Pričvršćeni smo za njega, drži nas na mjestu, ali ga mi ne držimo.

Kada stvari oko nas propadnu, kada naše nastojanje nije dostatno, trebamo nešto ili Nekoga na koga možemo računati, ko će nas držati tako da možemo odmoriti.

Ta nada treba biti u nešto sigurno i čvrsto

Bog nam kaže “Jer ja, Gospod, ne mijenjam se.” (Malahija 3,6) i “Ja sam Alfa i Omega koji jeste, koji bijaše i koji će doći.” (Otkrivenje 1,8)

Posalji poruku