Bog je poslao svog Sina da umre za tvoje grijehe!

Isus je umro umjesto nas tako da možemo u vječnosti živjeti s Njim.
“Bog pokaza svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas. ” (Rimljanima 5:8).
Ali Njegova smrt na križu nije kraj. On je uskrsnuo i On je živ!

Molitva »