Vi ste Božja kuća!

Jedno čudo svaki dan | 12.09.2020.

Home | Jedno čudo svaki dan |  Vi ste Božja kuća!

Evo nas na kraju ovog veličanstvenog psalma. Nadam se da vam je ono što ste čitali pomoglo da uvidite koliko je Isus vaš pastir! Nadam se da ste uživali u ovim porukama i prekrasnim slikama.

David završava ovaj psalam govoreći: “U Božjem ću domu prebivati kroz dane mnoge (zauvijek).” (Psalam 23,6)

David je uživao biti u domu Božjem. On je volio prisutnost Božju. Znamo da je ovo istina jer David je onaj koji je napisao ovaj stih: “Bolji je jedan dan u tvom Hramu nego tisuću bilo gdje drugdje.” (Psalam 84,10)

Danas više ne morate otići na sveto mjesto kako bi došli u prisutnost Božju. Isusova žrtva na križu nam je omogućila stalan pristup Njegovoj prisutnosti gdje god da se nalazimo.

Vi ste dom Gospodnji. Vaše tijelo je hram Duha Svetog koji živi u vama. Njegujte i cijenite Njegovu prisutnost poput Davida, do kraja vaših dana i u cijelu vječnost. Jer vas nebo čeka…

Logo AMED Bosnian (White)

Prijavite se i rado ću vam svakog jutra slati ohrabrujuće poruke pod nazivom “Jedno čudo svaki dan”! Neka vas Bog blagoslovi!

* = obavezno
/ ( dd / mm )