Uistinu ste savršeni u Kristu!

Jedno čudo svaki dan | 22.06.2020.

Home | Jedno čudo svaki dan |  Uistinu ste savršeni u Kristu!

Danas vas Bog želi podsjetiti da vas vidi u Kristu kao potpune… savršene!

Ne samo da je odlučio da više ne obraća pažnju na vaše greške, nego su one jednostavno… iščeznule (pogledajte Kološanima 2,14 i Hebrejima 10,17)!

Vaši grijesi nisu samo sakriveni, zakopani, stavljeni ispod bijele odore. NE! U Kristu, vi ste uistinu učinjeni savršenima.

Biblija kaže:On je jednom jedinom žrtvom učinio zauvijek savršenima sve koje posvećuje.” (Hebrejima 10,14)

Savršeni u Njemu… zauvijek… Od dana kada ste prihvatili Isusa, pa kroz cijelu vječnost, vi ste savršeni.

I to nema nikakve veze s vašim sposobnostima, talentima, ili dobrim djelima… Ne, to je djelo milosti, Isus je uzeo sve vaše grijehe na Sebe na križu i dao vam zauzvrat Svoju savršenost, Svoj plašt bez mrlje i mane.

Kakva bujica zahvalnosti sada može poteći sa vaših usana! Vi i ja smo savršeni, čak i u našoj ljudskoj nesavršenosti, zato što nam je Isus dao Svoju savršenost. Slava Bogu!

Logo AMED Bosnian (White)

Prijavite se i rado ću vam svakog jutra slati ohrabrujuće poruke pod nazivom “Jedno čudo svaki dan”! Neka vas Bog blagoslovi!

* = obavezno
/ ( dd / mm )