Ne ispričavajte se što ste živi!

Jedno čudo svaki dan | 21.11.2020.

Home | Jedno čudo svaki dan |  Ne ispričavajte se što ste živi!

Neki dan sam čuo da je netko rekao: “Žao mi je što sam živ!” Bio sam začuđen, ipak…

  • Mnogo ljudi misli da im je život beskoristan. Ispričavaju se što su živi. Ali Bog ima plan za njihov život. Za njih ima plan mira i budućnosti! (pogledajte Jeremija 29,11)
  • Mnogi ljudi se ne vole. Ispričavaju se što su živi. Ali Isus je rekao: “i voli bližnjega svoga kao samoga sebe.” (Matej 19,19) Nije li to nevjerojatno ? Božja volja je da volimo sebe!
  • Mnogima nije rečeno da su dragocjeni i da vrijede dok su bili djeca. Umjesto toga, bivali su posramljeni negativnim komentarima poput: “Ni za što nisi dobar”, “Ništa ne možeš učiniti”, “Nikad nećeš uspjeti”, “Nikad nećeš ništa postići”. Oni se ispričavaju što žive. Ali Bog im kaže: “Ti si moje voljeno dijete s kojim sam jako zadovoljan!” (pogledajte Matej 3,17)
  • Mnogi su slabi, pogođeni bolešću ili situacijom koja se čini bezizlazna. Ispričavaju se što su živi. Ali Svemogući Bog im kaže: “Ja ću te osnažiti i pomoći ti, ja ću te poduprijeti svojom pobjedničkom desnicom.“ (pogledajte Izaija 41,10)
  • Mnogi ne žive u potpunosti svoj život u Bogu i vođeni s krivnjom i sramom. Ispričavaju se što su živi. Ali Isus je došao da mogu imati život u izobilju. “Stoga, sada više nema osude onima koji su u Kristu Isusu.” (pogledajte Rimljanima 8,1)
  • Mnogi se uspoređuju s drugima i smatraju da su nekako manje sposobni, manje talentirani. Ispričavaju se što su živi. Ali Bog je svakog od njih stvorio jednistvenog, ljude koji su sposobni hrabro raditi! Biblija kaže: “S Bogom ćemo uspjeti, On će naše neprijatelje zgaziti.” (pogledajte Psalam 60,12)
  • Mnogi su zlostavljani fizički, psihički, duhovno i emocionalno te su izgubili povjerenje u sebe, druge i u Boga. Ispričavaju se što su živi. Ali naš Otac Bog je pun naklonosti prema njima. Čezne da ih obnovi! Nikada ih neće ostaviti niti napustiti. (pogledajte Jošua 1,5)

Jeste li se pronašli na ovom popisu, dragi prijatelju? Bog će vas izliječiti i izbaviti – On želi najbolje za vas!

A ako naiđete na nekoga ko izgleda kao da se ispričava što živi, pogledajte ga s ljubavlju i ohrabrite, jer Bog još nije rekao svoju posljednju riječ!

Danas izjavite sa mnom: „Gospode, odlučujem da se više nikad ne ispričavam što živim. Žao mi je zbog svakog puta kada sam to činio ranije. Ti si me stvorio! Ti me voliš i ja vjerujem da imaš dobar plan za moj život. Nikakav strah niti sram ne mogu zaustaviti obećanja koja si dao za moj život! Biram nadu, biram život, biram oprostiti sebi… i odlučim voljeti sebe. U ime Isusovo, amen! “

Logo AMED Bosnian (White)

Prijavite se i rado ću vam svakog jutra slati ohrabrujuće poruke pod nazivom “Jedno čudo svaki dan”! Neka vas Bog blagoslovi!

* = obavezno
/ ( dd / mm )