Isusova krotkost vas podiže

Home | Jedno čudo svaki dan | Cudo | Isusova krotkost vas podiže

Isus kaže u Svojoj Riječi: “Dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite moj jaram na sebe i učite od mene, jer ja sam krotkog i poniznog srca, pronaći ćete odmor svojim dušama. (pogledajte Matej 11,28-29)

Adolphe d’Houdetot je to tako dobro rekao: “Istinska poniznost nikada ne ostaje nepoznata; ona je poput proljetnog cvijeta sakrivenog u travi, koji otpušta naširoko i nadaleko svoj miris.

Poniznost je istinska ljepota duše. Poniznost i blagost ne ulaze na velika vrata. Oni omogućuju nalaženje odmora… za razliku od ljutnje i ponosa, koji su opterećenje za dušu.

Najbolji učitelj poniznosti i blagosti je Onaj koji je utjelovio ove kvalitete. Evo što Bog kaže za Isusa: “Evo moga sluge, kojeg podržavam. Njega sam izabrao, moj je miljenik. Na njega sam stavio svoj Duh i on će narodima donijeti pravdu. Neće vikati, niti podizati glas, neće ga se čuti na ulicama. Neće slomiti napuklu trsku, niti ugasiti plamićak što tinja. Spremno će donijeti pravdu.” (Izaija 42,1-3)

Isus ne viče… On ne želi da Ga se čuje na silu. On je blag.

Isus vas neće slomiti. Naprotiv, On vas obnavlja, On obnavlja vašu dušu. Plamićak što tinja On neće ugasiti… i ako sve što danas imate je srce koje kuca, još uvijek ima nade za vas. Bog uvijek može učiniti nešto lijepo s vama.

Danas vas On blago podiže i obnavlja. Cijena za vaš mir je bila na Njemu… ne trebate se više plašiti.

Bog želi transformirati vaš život, dan po dan!

Svakodnevni mail ohrabrenja

Prijavite se i rado ću vam svakog jutra slati ohrabrujuće poruke pod nazivom “Jedno čudo svaki dan”! Neka vas Bog blagoslovi!

* = obavezno
/ ( dd / mm )