Religija

Home | Religija

Isus je bio židov. Kršćani ga smatraju centralnim likom vjere: Isus je spasitelj svijeta. Drugi smatraju Isusa velikim izvorom inspiracije. U Islamu Isus je prorok, u Hinduizmu, Isus je jedan od mnogih bogova. Otkrijte više o čovjeku koji čini se ima veliku ulogu u raznim religijama.

Zajedno razgovaramo o Isusu i vjeri

Postavljana pitanja:? ? Često postavljana pitanja O Isusu i vjeri druga postavljana pitanja Zajedno razgovaramo o Isusu i vjeri Postavite pitanje, ispričajte priču i stupite u kontakt Želite li saznati…