wedding_rings

Postave je ispred sviju te mu rekoše: “Učitelju, ova je žena uhvaćena u samom činu preljuba…” Ivan 8,3-4

Bilo je rano jutro; magla se vjerovatno još nadvijala nad gradom dok je Isus ulazio u hram, kako je običavao kad god je bio u Jeruzalemu. Bavio se svojim poslom, dok grupa vođa – farizeja, kako su se nazivali – nije ušla u prostoriju. Doveli su sa sobom ženu, koja je tu očito bila protiv svoje volje.

“Učitelju! Ova žena je uhvaćena u samom činu preljuba! U Zakonu, Mojsije nam je naredio da takve žene kamenujemo. A ti što veliš?”

Zamka

Farizeji su pokušali javno uhvatiti Isusa u zamku, tako da bi ga se mogli riješiti. Ako bude zastupao kamenovanje žene, ljudi će ga smatrati grubim i bezosjećajnim. S druge strane, ako se bude protivio, farizeji bi ga mogli optužiti da uči ljude da ne poštuju Mojsijev Zakon i ljudi ne bi vjerovali u nj.

Isus odbija biti izmanipuliran

Isus nije reagirao. U stvari, ostao je s njima jedno vrijeme, ne govoreći ništa.

Vidite, postoji nekoliko problema u optužbi farizeja. Kako su znali da je ona spavala s nekim? Ako je tako, čini se da su to već neko vrijeme znali, ali su izabrali da to sad iznesu na sud jer su mrzili Isusa – a ne zato što im je stalo do pravde.

Takođe, dvoje je potrebno da se počini preljub. Mojsijev Zakon zahtijeva da se oboje kamenuje. Gdje je njen partner, i zašto on nije doveden pred Isusa?

BOGaTI.net kurs: “Više o Isusu”

Ovaj online  kurs “Više o Isusu” otkriva više o tome ko je Isus. Međutim, ono što je posebno značajno, koje značenje on i dalje ima danas za svijet. A i za vas osobno.

Saznaj više i prijavi se na kurs Više o Isusu.

Prijavi se!

Otkrivanje srca

Mojsijev Zakon zahtijeva da oni koji bi izvršili kamenovanje budu nevini u tom grijehu. A to je i kako je Isus odgovorio svojim napadačima.

“Tko je od vas bez grijeha, neka prvi baci kamen na nju”, rekao je.

Isus nije mislio da farizeji trebaju biti potpuno bezgrešni – samo moraju biti nevini u slučaju koji su iznijeli pred njega.

Isusov odgovor je optuživače doveo u dilemu. Ako kamenuju ženu, tvrde da nisu sagriješili. Ako je ne kamenuju, priznaju da su sagriješii. I tako, ne želeći da postanu ubojice, jedan po jedan su otišli, ostavivši ženu samu sa Isusom.

Mrziti grijeh, voljeti grešnike

Ali ova priča nije o farizejima – priča je o preljubnici. Naposlijetku, Isus se okrenuo prema njoj. Nije osudio njen grijeh – u stvari, nije ga ni spomenuo, osim što je potaknuo da prestane.

“Idi – reče joj – i ne griješi više.”

Ponovo vidimo da Isus nije zainteresiran za to da uzme naše želje i inicijative. Kada donosimo svoje optužbe, svoju pravdu, požude, svoje pogreške, on neće na njih staviti svoj pečat odobaravnja ili neodobravanja. To nije njegova svrha.

Umjesto toga, iskazuje nam milosrđe i kaže: “Dao sam svoj život, tako da ti možeš promijeniti svoj. Sada idi, živi onako kako ja želim da živiš. Od sad nadalje, nemoj slijediti svoje zemaljske bogove statusa, bogatstva ili požude – slijedi mene.”

BOGaTI.net kurs: “Više o Isusu”

Ovaj online  kurs “Više o Isusu” otkriva više o tome ko je Isus. Međutim, ono što je posebno značajno, koje značenje on i dalje ima danas za svijet. A i za vas osobno.

Saznaj više i prijavi se na kurs Više o Isusu.

Prijavi se!
Tagged with →  
Share →