Nećete vjerovati šta je Isus rekao

Home | Blog | Nećete vjerovati šta je Isus rekao

…O svojoj službi:

“Niko nije uzišao na nebo osim onog koji je sišao s neba – Sina Čovječijeg. Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, baš tako Sin Čovječiji mora biti podignut; zato, ko god bude vjerovao u njega imat će vječni život. Je Bog je tako volio svijet da je dao svog jedinca, da niko ko u nj bude vjerovao ne strada, nego da ima život vječni.”
Evanđelje po Ivanu 3:13-16

“Moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta. Da je moje kraljevstvo od ovoga svijeta, moje bi se sluge onda borile da ne budem predan jevrejskim vođama; ali moje kraljevstvo nije odavde.”
Evanđelje po Ivanu 18:36

“Evo, mi se penjemo u Jerusalem, a sve što je preko proroka zapisano o Sinu Čovječijem ispunit će se. Njega će predati poganima: bit će izrugivan i zlostavljan i popljuvan. Oni će ga bičevati i ubiti, a trećega dana on će uskrsnuti.”
Evanđelje po Luki 18:31-33

…O sebi:

“Doista, doista vam velim, nije vam Mojsije dao hljeb s neba, nego Otac moj, koji vam daje pravi hljeb s neba. Jer hljeb Božiji onaj koji silazi s neba i daje život svijetu . . . Ja sam hljeb života; ko mi dođe neće ogladnjeti, i ko bude vjerovao u me neće mikad ožednjeti.”
Evanđelje po Ivanu 6:32-35

“Doista, doista vam velim, prije negoli se Abraham rodio, ja sam bio.”
Evanđelje po Ivanu 8:58

“Ja sam vrata; ko god uđe kroza me bit će spašen . . . ja sam došao da bi oni imali život i da bi imali izobilje.”
Evanđelje po Ivanu 10:9,10

“Ja sam dobri pastir; dobri pastir daje svoj život za ovce . . . Ja sam dobri pasti, i . . . ja dajem svoj život za ovce.”
Evanđelje po Ivanu 10:11,14-15

“Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li ovo?”
Evanđelje po Ivanu 11:25,26

“Ja sam put, i istina, i život; niko ne dolazi Ocu osim kroza me. Da ste mene poznavali, poznavali biste i mog Oca; vi ga odsad poznajete i vidjeli ste ga.”
Evanđelje po Ivanu 14:6,7

…O svojim sledbenicima:

“Ne brinite se onda i ne govorite: ‘Šta ćemo jesti?’, ili: ‘Šta ćemo piti?, ili: ‘Šta ćemo obući?’ Jer sve ove stvari pogani željno traže, a Otac vaš nebeski zna da su vam ove stvari potrebne. Nego najprije tražite njegovo kraljevstvo i pravednost njegovu, pa će vam se i sve ove stvari dodati.”
Evanđelje po Mateju 6:31-33

“Voli Gospoda, Boga svoga, svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svom snagom svojom, i svim umom svojim, a voli bližnjega svoga kao samog sebe.”
Evanđelje po Luki 10:27

“Novu vam zapovijed dajem: da volite jedni druge, baš kao što sam ja volio vas, da i vi volite jedni druge. Ako budete imali ljubavi jedni prema drugima, po tome će svi ljudi znati da ste vi moji učenici.”
Evanđelje po Ivanu 13:34-36

“To vam rekoh da u meni imate mir. U svijetu ćete imati patnju, ali odvažni budite; ja sam nadvladao svijet.”
Evanđelje po Ivanu 16:33

“Ako iko hoće da pođe za mnom, mora se odreći sebe i križ svoj uprtiti i mene slijediti. Jer ko god izgubi život svoj zarad mene i Radosne vijesti, spasit će ga.”
Evanđelje po Marku 8:34-37

“Dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, ja ću vam dati odmor. Uzmite na se jaram moj i učite od mene, jer ja sam blaga i ponizna srca, i naći ćete počinak svojim dušama. Jer jaram je moj sladak, a breme moje lahko.”
Evanđelje po Mateju 11:30

Saznaj više i prijavi se na kurs Više o Isusu.


Zašto Isus?

Ovaj online kurs “Više o Isusu” otkriva više o tome ko je Isus. Međutim, ono što je posebno značajno, koje značenje on i dalje ima danas za svijet. A i za vas osobno.

Bog želi transformirati vaš život, dan po dan!

Svakodnevni mail ohrabrenja

Prijavite se i rado ću vam svakog jutra slati ohrabrujuće poruke pod nazivom “Jedno čudo svaki dan”! Neka vas Bog blagoslovi!

* = obavezno
/ ( dd / mm )