Bog i političar

Home | Blog | Bog i političar

politician

“…čovjek imenom Nikodem, farizej, član židovskoga Velikog vijeća…” Ivan 3,1

Izraelski narod je sanjao o nezavisnosti.

U svakom domu, svakom hramu, na svakom sastanku priča o njihovom povijesnom putovanju iz ropstva do nastanka nacije prepričavana je iz dana u dan, i iz noći u noć. Čitav narod je čeznuo za danom kada će moći sami vladati, brinuti za život svojih ljudi, slobodni od opresije stranaca.

Politički vođa radničke klase

Imajući na umu ovo socijalno i kulturno nezadovoljstvo, jedan židovski politički vođa koji se zvao Nikodem sastao se sa Isusom iz Nazareta. Mnogi ljudi su govorili kako je Isus poseban, te ga je Nikodem došao procijeniti za sebe.

Počeo je tako što je udijelio Isusu kompliment “…znamo da si od Boga došao kao učitelj, jer nitko ne bi može činiti čuda koja ti činiš ako Bog nije s njim.”

Isus je upravo izveo brojna čuda pred cijelim Jeruzalemom. Na vjenčanju, vodu je pretvorio u vino. U hramu je prevrnuo stolove i osudio trgovce i mjenjače novca – one koji su stoljećima prodavali životinje u hramu – da obešćašćuju Božje sveto mjesto. Kada su ga ljudi pitali odakle mu vlast da sve ovo čini, dao je sugerirao da njegov autoritet dolazi od njega.


Zašto Isus?

Ovaj online kurs “Više o Isusu” otkriva više o tome ko je Isus. Međutim, ono što je posebno značajno, koje značenje on i dalje ima danas za svijet. A i za vas osobno.

Politički plan za Isusa

Stoga je Nikodem imao plan, kao što ga obično političari imaju. Ovim komplimentom, želio je vidjeti hoće li Isus biti na njegovoj strani. Pridobivši Isusovu naklonost, mislio je da će sigurno biti u stanju utjecati na njega i zadobiti njegovu političku podršku.

Ali je Isus – kao i uvijek – pokazao da neće dopustiti čovjeku da manipuliše s njim radi svoje koristi. Isus je odmah prešao na stvar: “tko se odozgo ne rodi, taj ne može vidjeti kraljevstva Božjega”

Duhovni plan za sve ljude

Nikodem je došao Isusu sugerirajući kako bi Isus trebao podržati njegovo vodstvo. Kao odgovor, Isus dotiče pravi problem: vidjeti Božje kralevstvo. I kako Isus objašnjava, sposobnost za vidjeti Božje kraljevstvo ovisi o tome je li Nikodem voljan da odustane od svojih želja i planova i slijedi Isusovo vodstvo.

Kako se ispostavilo, Nikodemov problem je isti problem koji svi ljudi imaju sa Isusom zadnjih 2000 godina. Ljudi uvijek žele donijeti njemu svoje želje i planove i vidjeti ako će ih odobriti. Ali Isus zahtijeva da umjesto toga mi ostavimo svoje želje i planove i uzmemo njegove, slijedeći njegovo vodstvo gdje god nas je stavio.


Zašto Isus?

Ovaj online kurs “Više o Isusu” otkriva više o tome ko je Isus. Međutim, ono što je posebno značajno, koje značenje on i dalje ima danas za svijet. A i za vas osobno.

Bog želi transformirati vaš život, dan po dan!

Svakodnevni mail ohrabrenja

Prijavite se i rado ću vam svakog jutra slati ohrabrujuće poruke pod nazivom “Jedno čudo svaki dan”! Neka vas Bog blagoslovi!

* = obavezno
/ ( dd / mm )