1280px-Sarajevo_19.3.1996_war

Rat, glad, genocid, terorizam, prirodne nedaće, izbjeglice. Nema kraja listi koju bismo mogli napraviti nabrajajući loše stvari koje se trenutno odvijaju u svijetu, a da čak ni ne uključuju stvari koje se događaju u našim osobnim životima. Smrt, razvod, nezaposlenost, padanje na testu za koji smo se spremali, … i tako dalje..

Kako Bog koji je dobar dopušta da se događa takvo zlo? Kako mogu vjerovati Bogu koji dopušta ratove i podjele?

Dobar Bog nas ne prisiljava da Ga odaberemo

Malo smo govorili u ranijem postu o tome kako je jedan od razloga da se događaju loše stvari taj da živimo u palom svijetu.

Kada je Bog stvorio svijet, dao je Adamu vladavinu nad svijetom, ali se Adam pobunio protiv Boga (Pročitaj Postanak 1-3) i grijeh je ušao u svijet. Rimljanima 1,28-32 govori o tome kako ljudi nisu smatrali vrijednim čuvati pravu spoznaju Boga, te ih je naposlijetku predao njihovim pokvarenim shvaćanjima i pustio ih da idu svojim putem bez njegove pomoći. To je jedan od najvećih razloga zašto je naš svijet tako zbrkan, mnogi ljudi odlaze od Njega u svijet i On ih pušta da žive u svom neredu.

Zar unatoč tome,  Bog nije mogao intervenirati i sve popraviti? Naravno da je mogao. Mogao nas je stvoriti tako da svi uvijek slijedimo Njega i Njegove puteve. Ali kakav bi to Bog bio ako bi nas prisilio da ga volimo? Ljubav je izbor i ako smo prisiljeni da ljubimo, to onda nije izbor, nego manipulacija. Ne želimo manipulativne diktatore za vođe u vladi i svijetu, zašto bismo htjeli takvog Boga?

Imamo slobodu da ga odaberemo, ili da odemo u grijehu, On neće uvijek uskočiti i spasiti nas od nas samih.

Dobar Bog je pravedan Bog

Baš kao što dobar policajac ne bi bio dobar policajac ako dopušta kriminalcima da se izvuku, čak i ako su u pitanju “male stvari”, Bog takođe ne može dopustiti da se izvučemo sa lošim stvarima. Loše stvari ovog svijeta su često posljedice naših izbora. LJudi koji okreću svoja leđa Bogu su zli i izabiraju činiti zle stvari. Ponekad, loše stvari koje nam se dogode, kao kad padnemo na ispitu ili ne možemo naći posao, su samo proizvodi naših vlastitih djela. Nismo dobri niti savršeni i ne možemo očekivati dobre ili savršene stvari da nam se događaju bez razloga.

Isto tako Bog nema ljestvicu. Ne gleda na nas i kaže: “Pa, on je većinom dobar.”, ili “Ona je učinila više lošeg nego dobrog.” Kada bi to činio, kako bismo ikad znali jesmo li dovoljno dobri? Odgovor je da nikad nismo dovoljno dobri. Biblija kaže da smo svi mi sagriješili i da smo lišeni slave Božje, nitko od nas nije dobar, niti jedan od nas i da je cijena za grijeh (odlaženje od Boga) smrt. Jedini način kako možemo pristupiti Bogu je po Isusu. Isus je platio cijenu za naše grijehe, cijenu koja je smrt, kada je kao nevin i bezgrešan čovjek umro kao žrtva umjesto nas. Samo ako prihvatimo ono što je učinio za nas i izaberemo živjeti u zajedništvu s Njim, možemo biti smatrani bez krivice u Božjim očima.

Kao pravedan sudac, Bog ne može zlo nazvati dobrim. Ne može pogledati svijet i reći da zaslužujemo dobro, jer zaslužujemo smrt.

Dobar Bog nam ne prestaje pomagati samo zato što je to bolan proces.

C.S. Lewis, čuveni teolog i pisac, ispričao je priču o tome kako je Bog poput kirurga. Zamisli da ti treba operacija. Bol operacije je nepodnošljiva i ti vrištiš u bolovima, preklinjući kirurga da prestane. Ako je to loš kirurg, moglo bi ga se podmititi da zaustavi operaciju. Nije ga briga hoćeš li preživjeti operaciju ili ne, uzet će tvoje mito i zaustaviti operaciju, te ostaviti te na operacijskom stolu da umreš. Ako je dobar kirurg, oklijevao bi radi tvog plača, ali bi nastavio bolan proces, jer zna da je ono što radi vrijedno podnošenja bola. Savršen kirurg ne bi oklijevao da te brzo razreže, jer zna da ti život ovisi o tome. Što je bolji kirurg, dublje će zarezati kako bi uklonio svaki korijen tvog problema, jer želi da budeš bolje, da budeš iscjeljen.

Bog u ovom svijetu ima stvari koje je namijenio da se upotrijebe na dobro. Ponekad se čine bolnima, ali naposlijetku, poput operacije, donose nam dobro.

Dobar Bog je preveliki da bismo ga mogli razumjeti.

Bog ne bi bio Bog kada bismo ga mogli u potpunosti razumjeti. Njegovi putevi su iznad naših puteva (Izaija 55,8-9). Ako bismo mogli vidjeti dobro u svakoj situaciji, i kada bi mogli vidjeti smisao u svemu, tada bismo mi bili Bog, a nismo. Mi smo ljudi.

Često nas to frustrira. Ali zar bi htio slijediti nekoga ko nije mudriji ili snažniji od tebe? Nađi utjehu u činjenici da je On veći, moćniji i mudriji nego ćemo ikada moći to razumjeti i da je to sasvim u redu jer je On Bog, mi nismo.

Ovo možda zvuči kao “život je težak, nosi se s tim.” Ali Bog nije zadovoljan sa svijetom onakvim kakav jest. Grijeh, razorenost i naš bol ga žaloste i jednog dana On će doći i ispraviti sve.

Kada dođe, oni koji vjeruju u Njega će provesti vječnost s Njim, gdje više nema loših stvari i konfuzije.
“On će otrti svaku suzu s njihovih očiju. Smrti više neće biti; neće više biti ni tuge, ni jauka, ni boli, jer stari svijet prođe.” Otkrivenje 21,4
Želiš li saznati više o tome kako možeš provesti vječnost s Njim? Klikni ovdje.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.