Ko je bio Isus?

20.05.2016 | Kategorije: , ,

Sve je počelo s Isusom.

Ne samo da je njegova poruka bila revolucionarna, on je i primjenjivao ono o čemu je propovijedao. Način na koji se odnosio prema pojedincima mnoge je privukao njemu.

Nakon njegove smrti, ta šačica ljudi nije bila u stanju nastaviti kao da se ništa nije dogodilo. Utisak koji je ostavio na njihove živote bio je prevelik. Ko je bio taj čovjek koji ih je inspirisao da pođu i pronesu njegovu poruku diljem svijeta?

Ko je on bio, šta je poučavao, šta je radio i koja je bila njegova svrha?

Ako postoji jedna osoba o kojoj se neprestano priča i stvaraju glasine, iako on više ne živi i hoda na zemlji, to je Isus. Živio je prije 20 stoljeća. Nikada nije napisao knjigu. Nije počeo rat, nije bio poznati istraživač, čak ni on nije ustanovio neku religiju. A ipak … predstavlja neizostavnu temu kroz istoriju.